Velkommen til siden, hvor fotografiet er i højsæde....

Persondatapolitik for Svendborg Fotoklub

Svendborg Fotoklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Svendborg Fotoklub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Svendborg Fotoklubs behandling af dine personoplysninger.
Svendborg Fotoklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Svendborg Fotoklub dine personoplysninger

Svendborg Fotoklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer

Svendborg Fotoklub indsamler navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en mundtlig aftale relateret til Svendborg Fotoklub.

 

2. Hvornår videregiver Svendborg Fotoklub dine personoplysninger

Svendborg Fotoklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Eksempelvis til Selskabet for Dansk Fotografi i forbindelse med Svendborg Fotoklubs tilhørsforhold til selskabet. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos.

3. Hvordan beskytter Svendborg Fotoklub dine personoplysninger

Svendborg Fotoklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Svendborg Fotoklubs sikkerhedsprocedurer og processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Svendborg Fotoklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Svendborg Fotoklubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Svendborg Fotoklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem (fremgår af hjemmesiden).

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Svendborg Fotoklub har om dig.
Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Svendborg Fotoklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab af Svendborg Fotoklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de af Svendborg Fotoklub påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald kan Svendborg Fotoklub ikke tilbyde dig de services, der fremgår af et medlemskab.

5. Hvor længe opbevarer Svendborg Fotoklub dine personoplysninger - løbende sletningsforpligtelse

Hos Svendborg Fotoklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af Svendborg Fotoklub i forhold til Selskabet for Dansk Fotografi, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler  af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Svendborg Fotoklub ændrer denne persondatapolitik

Svendborg Fotoklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi kan give dig så præcis information som muligt, samt for at sikre at klubben overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Svendborg Fotoklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Svendborg Fotoklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Svendborg Fotoklub på en af de emailadresser på bestyrelsen, der fremgår af klubbens hjemmeside.

​7. Henvendelser og spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til klubbens persondatapolitik eller de personoplysninger, som klubben indsamler og behandler om dig.